Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów”

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA AUGUSTÓW

 

W dniach od 5 czerwca 2017 r. do 4 lipca 2017 r., na terenie miasta Augustowa przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów.

Konsultacje zostały ogłoszone przez Burmistrza Augustowa Zarządzeniem Nr 708/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów. Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną, trwającą od 22 maja 2017 r. do 04 czerwca 2017 r.

Konsultacje zostały poprowadzone przez firmę S&H Consulting opracowującą dokument pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów. Niniejszy raport ma za zadanie podsumować przebieg konsultacji oraz zaprezentować wyniki tego procesu (dokument został dołączony poniżej).