Jesteś tutaj

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa

  • ,,Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa"

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0264/17 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0264/17-00 zawartej 21 czerwca 2018 r.

Projekt polega na budowie infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów. Realizacja projektu pozwoli m.in. na: ograniczenie wykorzystania pierwotnej energii przez obiekty mieszkalne; ograniczenie rocznego zużycia energii pierwotnej przez budynki mieszkalne poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii; podniesienie komfortu użytkowania budynków mieszkalnych na terenie Miasta oraz życia mieszkańców regionu.

Okres realizacji planowanych działań: 15.06.2018 r. - 06.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 2 234 331,75 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 250 274,96 zł.