Jesteś tutaj

Kompetentny przedszkolak

  • ,,Kompetentny przedszkolak”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości edukacyjnej w Przedszkolu nr 1, 3 i 4 w Augustowie poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć: rozwijających kompetencje kluczowe, kształtujących umiejętności i postawy uniwersalne na rynku pracy, wyrównujących szanse edukacyjne, a także w zakresie stwierdzonych deficytów, obejmujących łącznie 240 dzieci. W ramach projektu odbędą się też szkolenia doskonalące kompetencje zawodowe kadry pedagogicznej.

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.11.2021.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 498 808,65 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 423 958,65 zł.

GALERIA