Jesteś tutaj

Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów

Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów

Projekt jest realizowany w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie podpisanej w dniu 23 listopada 2022 Umowy na powierzenie grantu nr DSG/0109 w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się działania w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. Koniecznym jest dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz budynków jednostek podległych (MOPS, CSiR) do wymagań określonych w art.6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu planuje się między innymi zakup pętli indukcyjnych, planów tyflograficznych, stworzenie nowej strony internetowej MOPS, montaż systemu głośnomówiącego w windzie.

Wartość dofinansowania 61 820,34 zł.

 

 

 

 

GALERIA