Jesteś tutaj

Miasto Augustów- Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0496 z dn. 18.04.2024 r.

W ramach projektu Gmina Miasto Augustów wdroży dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Augustowie i jednostkach podległych (Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4, Przedszkole nr 4, Centrum Sportu i Rekreacji, Żłobek nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy), przeprowadzi szkolenia pracowników, zakupi sprzęt i oprogramowanie podnoszące bezpieczeństwo danych.

Głównym celem projektu jest wsparcie Gminy Miasto Augustów w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji gminy i jej jednostek podległych w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Grupami docelowymi w projekcie są pracownicy Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz pracownicy jednostek podległych.

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2024 r.

Wszystkie zaplanowane działania służyć będą budowaniu odporności instytucji, wdrożeniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących podniesieniu tej odporności oraz wzrostowi kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 1 117 292,89 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 849 999,99 zł

#FunduszeEU