Jesteś tutaj

CMENTARZ KOMUNALNY

Główny cmentarz Augustowa zlokalizowany jest przy ul. Zarzecze. Podlega pod parafię katolicką Najświętszego Serca Jezusowego. Został założony na pocz. XIX w i jest wpisany do rejestru zabytków.

W chwili obecnej na cmentarzu parafialnym zaczyna brakować miejsc grzebalnych, w związku z tym władze miasta wszczęły prace nad lokalizacją nowego cmentarza, tym razem komunalnego. W czerwcu 2015 r. Gmina Miasto Augustów nabyła nieruchomość o powierzchni 10 ha położoną na granicy Miasta Augustowa i wsi Żarnowo. Na tym terenie planowana jest lokalizacja cmentarza komunalnego. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, który umożliwi realizację inwestycji.