Jesteś tutaj

BEZPIECZEŃSTWO

Współpracą z organami Policji, Prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Miejsko-Gminnej OSP w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego zajmuje się Wydział Organizacyjno-Prawny - Referat Administracyjno - Gospodarczy:
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35, pok. 200
16-300 Augustów
Tel. 87 643 42 19
fax. 87 643 42 11