Jesteś tutaj

PATRONAT

Patronat Burmistrza Augustowa jest wyróżnieniem prestiżowym, podkreślającym szczególny wymiar i charakter przedsięwzięcia organizowanego przez wnioskodawcę.
 
Przedsięwzięcia obejmowane patronatem Burmistrza Augustowa powinny mieć szczególne znaczenie dla rozwoju Augustowa, jego historii, kultury, tożsamości i społeczności lokalnej. Burmistrz Augustowa obejmuje swoim patronatem wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym i regionalnym o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, promocyjnym, edukacyjnym, społecznym, ekonomicznym i inne.
 
Burmistrz Miasta Augustowa nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w wizerunek bądź interes Gminy Miasta Augustowa oraz przedsięwzięć komercyjnych.
 
Aby uzyskać patronat Burmistrza Augustowa należy złożyć pisemny wniosek na adres: 
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
 
Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem się przedsięwzięcia/wydarzenia.
 
Wniosek powinien zawierać:
  • informacje na temat wnioskodawcy;
  • szczegółowy opis i program projektu;
  • informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;
  • materiały filmowe i fotograficzne w przypadku filmów i wystaw;
  • informacje o innych patronatach (w tym medialnych) oraz o nagłośnieniu przedsięwzięcia.
Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu Burmistrza Augustowa, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych oraz na stronach www związanych z wydarzeniem. Wnioskodawca otrzymuje również prawo do posługiwania się logo Augustowa na wszystkich materiałach promujących wydarzenie/przedsięwzięcie. Zasady użycia znaku promocyjnego Augustowa zostały określone w Księdze Znaku Augustowa - do pobrania tutaj.
 
Po zakończeniu wydarzenia/przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Augustowa wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Urzędu Miejskiego w Augustowie relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty. Wybrane, najciekawsze materiały, np. w postaci filmów, zdjęć, etc., mogą być opublikowane na stronie www.urzad.augustow.pl
 
Szczegółowych informacji na temat procedury ubiegania się o honorowy patronat Burmistrza Augustowa udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji, tel. 532 364 014, e-mail: promocja@urzad.augustow.pl