Jesteś tutaj

Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec

 

Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet II. Region przyjazny środowisku Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu na podstawie Umowy nr FEPD.02.07-IZ.00-0009/23 z dn. 28.03.2024 r.

W ramach projektu Gmina Miasto Augustów zakupi ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy na potrzeby jednostki OSP Augustów- Lipowiec oraz specjalistyczny sprzęt stanowiący wyposażenie samochodu. Uzupełnieniem działań inwestycyjnych będzie udział 5 strażaków OSP Augustów- Lipowiec w szkoleniu w zakresie ratownictwa poszukiwawczo- ratowniczego przeprowadzonym przez Ośrodek Szkolenia w Łapach na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Głównym celem projektu jest wsparcie działań służących adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami poprzez wzmocnienie zdolności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów- Lipowiec.

Grupami docelowymi w projekcie są członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów- Lipowiec, lokalna społeczność oraz turyści odwiedzający obszar Gminy Miasto Augustów, podmioty publiczne i prywatne, władze lokalne.

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2024 r.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Augustowa i turystów oraz umożliwi świadczenie skutecznej pomocy w sytuacjach awaryjnych oraz zagrożeniach pożarowych. Efektem projektu będzie również podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz postępowania w przypadku występowania zjawisk katastrofalnych poprzez działalność statutową OSP Augustów-Lipowiec.

Całkowita wartość projektu: 2 171 800,19 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 846 030,16 zł

#FunduszeEU