Jesteś tutaj

Augustowski Budżet Obywatelski 2024

 

WYNIKI AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024

1. TEQBALL W AUGUSTOWIE – 338 głosów

Zakup i montaż trzech stołów do teqball.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 62 790,00 zł.

 

2. 2024 Akcja sterylizacja psów i kotów w Augustowie - 318 głosów

Bezpłatna sterylizacja psów i kotów oraz ich czipowanie i rejestracja w bazie danych zwierząt.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 69 900,00 zł.

 

3. Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim – 302 głosy

Odnowienie elementów małej architektury, zieleni oraz otoczenia bulwarów nad Kanałem Augustowskim w dzielnicy Baraki.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 300 000,00 zł.

 

4. „BIEGIEM PO ZDROWIE 2024 EDYCJA II” – 179 głosów

Organizacja zawodów biegowych dla dzieci i młodzieży.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 132 600,00 zł.

 

5. Całoroczny fortepian zewnętrzny na Rynku Zygmunta Augusta – 167 głosów

Zakup oraz montaż na Rynku Zygmunta całorocznego zewnętrznego fortepianu.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 199 500,00 zł.

 

6. Zielony parking w centrum Augustowa - 123 głosy

Budowa zielonego parkingu z geokraty naprzeciwko budynku ZUS.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 305 000,00 zł.

 

7. Fontanna Augustowska Kula – 105 głosów

Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zainstalowanie fontanny w postaci granitowej kuli.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 180 000,00 zł.

 

8. Klub gier komputerowych LiteraCom – 57 głosów

Utworzenie klubu gier komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 92 500,00 zł.

 

            Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXIV/599/23 Rady Miejskiej
w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego wybrane do realizacji są te projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów na listach, o których mowa w § 15 ust. 2, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla poszczególnych kategorii projektów. Nie przeznacza się do realizacji pomimo dostępności środków finansowych zadnia, które w wyniku głosowania nie uzyskało minimum 200 głosów poparcia.

 

Zadanie rekomendowane do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024:

 

1. TEQBALL W AUGUSTOWIE – 338 głosów

Zakup i montaż trzech stołów do teqball.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 62 790,00 zł.

 

2. 2024 Akcja sterylizacja psów i kotów w Augustowie - 318 głosów

Bezpłatna sterylizacja psów i kotów oraz ich czipowanie i rejestracja w bazie danych zwierząt.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 69 900,00 zł.

 

3. Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim – 302 głosy

Odnowienie elementów małej architektury, zieleni oraz otoczenia bulwarów nad Kanałem Augustowskim w dzielnicy Baraki.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 300 000,00 zł.

 

Łączny szacunkowy koszt rekomendowanych zadań: 432 690,00 zł