Jesteś tutaj

2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie

 

„2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0006/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0006/15-00 zawartej dnia 24.05.2017 r.

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności ukierunkowane na rozwiązanie problemów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rzecz uczniów i nauczycieli. Głównymi problemami podejmowanymi w projekcie były: potrzeba kształtowania i rozwijania u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych; konieczność doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli; chęć stworzenia warunków dla nauczania metodą eksperymentu; wsparcie wykorzystania TIK; nowe metody indywidualizacji pracy z uczniem.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 1 003 141,12 zł, z czego kwota dofinansowania: 945 978,14 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie w zakładce 2 jest OK pod adresem: http://sp2aug.pl/2jestok/2jestok.html.