Jesteś tutaj

WARTO INWESTOWAĆ W AUGUSTOWIE

Augustów to dobre miejsce do inwestowania!

 • transgraniczna lokalizacja- bliskość rynków wschodnich
 • uzbrojone tereny inwestycyjne zlokalizowane przy skrzyżowaniu dróg krajowych w kierunku Warszawy i Białegostoku
 • tereny inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową oraz pod usługi turystyczne
 • samorząd przyjazny inwestorom
 • atrakcyjne ceny gruntów
 • niska konkurencyjność i niskie koszty pracy
 • wysoki poziom edukacji, możliwość otwarcia nowych specjalizacji w kształceniu zawodowym w augustowskich szkołach średnich
 • wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników
 • miasto uzdrowiskowe z czystym powietrzem i specyficznym mikroklimatem oferujące tereny inwestycyjne pod zabudowę usługową z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • sprzyjająca rodzinie infrastruktura społeczna
 • atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego
 • najlepsze miejsce do życia dla Twoich pracowników w otoczeniu jezior i zielonych lasów!

Augustów, to dobre miejsce do inwestowania. Zespół pracowników miejskich poświęcił kilka lat pracy na przygotowanie miasta do stworzenia odpowiednich warunków dla nowych inwestorów. Samorząd rozwija się inwestując w infrastrukturę, tworzy budynki użyteczności publicznej, skutecznie realizuje Program Budowy Miejskich Ulic. Gmina stwarza szansę tym, których ambicje sukcesywnie napędzają rozwój miasta. Najlepszym przykładem wsparcia i stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości jest budowa Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Do niedawna cały Augustów był strefą objętą rygorystycznymi przepisami ustawy dotyczącej uzdrowisk, dokonano jednak podziału miasta na dzielnice i uwolniono jego potencjał gospodarczy.

Dzięki takim działaniom Augustów przeżywa obecnie swój boom inwestycyjny, a przedsiębiorcy robią to, na co czekali od lat - rozwijają swoje firmy w Augustowie. Kilkanaście milionów wydanych na rozwój infrastruktury specjalnej strefy gospodarczej pozwoliło zachęcić zarówno nowych inwestorów, jak i rodzimych przedsiębiorców do zakupu gruntów i rozwoju na terenie miasta. Dobry klimat do inwestowania sprawił, że w Augustowie dynamicznie rozwija się przemysł, rynek usług turystycznych, gastronomia i handel, a w ślad za nimi idzie budownictwo mieszkaniowe. Jednym z czynników, które napędzają inwestycje komercyjne i publiczne jest bez wątpienia atrakcyjne położenie wśród jezior i lasów. Z atutów Augustowa skorzystały także firmy o zasięgu międzynarodowym - to właśnie tu działa jedna z największych na świecie fabryk tytoniu. Augustów jest też największym zagłębiem stoczniowym w Europie.

Augustów dysponuje gotową, zaawansowaną infrastrukturą, świetną lokalizacją i dobrym klimatem do inwestowania w dynamicznie rozwijającym się mieście.

Augustów z sukcesem łączy atrakcyjność turystyczną i gospodarczą- z jednej strony jest miastem uzdrowiskowym i dysponuje naturalnymi bogactwami: jeziorami w centrum miasta, puszczą wokół - co stwarza mieszkańcom komfortowe warunki do życia i zachęca turystów, a z drugiej strony posiada wyodrębnioną część miasta, w której umożliwiono przedsiębiorcom tworzenie swoich biznesów. Strategią miasta jest idea zrównoważonego rozwoju. Augustów jest postrzegany jako miasto atrakcyjne dla mieszkańca, turysty, a także dla przedsiębiorcy.