Jesteś tutaj

Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorzadu terytorialnego

Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, na podstawie Umowy nr POWR.02.18.00-00-0147/20 zawartej 22 kwietnia 2021r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji koordynatorów dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności. Projekt skierowany jest do 56 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. W ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy audyt i przegląd procedur w Urzędzie Miejskim w Augustowie oraz przeszkoleni zostaną koordynatorzy dostępności w wymiarze 60 godzin zegarowych.

Biuro Projektu: ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, pok. 405

tel. 87 643 80 61, 532 364 013