Jesteś tutaj

STRATEGIA ROZWOJU AUGUSTOWA

31.03.2022 r.

UCHWAŁA NR XLVII/471/2022 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Augustów na lata 2021- 2030

 

08.03.2022 r.

Raport z konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021- 2030

W dniach od 17 stycznia 2022 r. do 6 lutego 2022 r., na terenie miasta Augustowa przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021-2030. Konsultacje zostały ogłoszone przez Burmistrza Augustowa Zarządzeniem nr 413/21 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021-2030.

Raport z konsultacji społecznych w załączeniu.

 

31.12.2022 r.

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021- 2030

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż od dnia 17 stycznia 2022 r. do 6 lutego 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021-2030. Celem konsultacji jest zebranie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021-2030.

Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną, trwającą od 31 grudnia 2021 r. do 16 stycznia 2022 r. Konsultacje społeczne, jako dotyczące całego obszaru miasta, obejmują wszystkich mieszkańców Augustowa.

Konsultacje przeprowadza się poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w „Formularzu konsultacyjnym” w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: strategia2030@urzad.augustow.pl, w dniach od 31 grudnia 2021 r. do 6 lutego 2022 r. oraz otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 w dniu: 20 stycznia 2022 r. o godz. 11.00. W zależności od sytuacji epidemicznej oraz wynikających z niej ograniczeń, forma spotkania konsultacyjnego może ulec zmianie ze stacjonarnej na zdalną, o czym będziemy informować na stronie Urzędu.

W ramach akcji informacyjnej projekt Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021-2030 oraz „Formularz konsultacyjny” są dostępne do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.urzad.augustow.pl. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych, pokój 405, tel. 532 364 016