Jesteś tutaj

Kontakt

Zgłoś problem:

poprzez strone http://maugustow.e-mapa.net/  klikając przycisk "Zgłoś problem"

 

Dane kontaktowe do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego w Augustowie:

Wydział

 

Telefon

Faks

E-mil

Biuro Obsługi Klienta

 

87 643 42 10

87 643 42 11

Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

Burmistrz Miasta

Sekretariat

87 643 80 53

511 180 560

Miroslaw.Karolczuk@urzad.augustow.pl

I Zastępca Burmistrza

Filip.Chodkiewicz@urzad.augustow.pl

II Zastępca Burmistrza

Slawomir.Sieczkowski@urzad.augustow.pl

Skarbnik

 

87 643 42 26

Radoslaw.Czerwinski@urzad.augustow.pl

Sekretarz

 

87 643 42 14

Sylwia.Zajkowska@urzad.augustow.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

87 643 42 15

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

87 643 42 15

 

Wydział Organizacyjno – Prawny

Sekretarz

87 643 42 14

Sylwia.Zajkowska@urzad.augustow.pl

Obsługa Rady Miejskiej, kadry

87 643 42 15

 

Referat Prawny

Radca prawny

87 643 42 12

 

Referat Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik

87 643 42 19

Andrzej.Chmielewski@urzad.augustow.pl

Referat Informatyki

Informatycy

87 643 80 68

87 643 65 88

Zenon.Rytwinski@urzad.augustow.pl

Daniel.Wojewnik@urzad.augustow.pl

Andrzej.Jefimow@urzad.augustow.pl

Wydział Finansowy

Kierownik

87 643 80 54

Wydzial.Finansowy@urzad.augustow.pl

Księgowość

87 643 42 27

87 643 42 28

Kasa

87 643 42 29

Z-ca kierownika

87 643 80 54

Podatki.Oplaty@urzad.augustow.pl

Środki transportowe

87 643 86 21

Podatek: rolny, leśny, od nieruchomości

87 643 42 25

Księgowość podatkowa

87 643 80 58

Opłata parkingowa

87 643 42 28

Wydział Inwestycji

Z-ca kierownika

87 643 42 18

87 643 42 11

Wydzial.Inwestycji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643 42 20

87 643 42 21

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik

87 643 42 17

87 643 42 11

Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643 42 16

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

 Pracownicy

87 643 80 61

532 364 013

87 643 42 11

Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl

Renata.Zakrzewska@urzad.augustow.pl

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

Pracownicy

87 643 86 29

532 364 014

87 643 42 11

promocja@urzad.augustow.pl

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Kierownik

87 643 80 52

87 643 42 11

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Malgorzata.Maciag@urzad.augustow.pl

Katarzyna.Chmielewska@urzad.augustow.pl

Dorota.Dudzinska@urzad.augustow.pl

Ewidencja ludności,

sprawy wojskowe,

wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego,

87 643 80 51

Dowody osobiste

87 643 80 50

Obrona cywilna

87 643 80 55

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

budżet obywatelski

87 643 80 52

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Działalność gospodarcza,

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

87 643 80 57

Anna.Soltys@urzad.augustow.pl

Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

87 643 80 65

Magdalena.Zalewska@urzad.augustow.pl

Anna.Krynska@urzad.augustow.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik

87 643 80 60

87 643 42 11

gospodarka.nieruchomosci@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643 42 23

Wydział Edukacji i Sportu

Kierownik

87 643 33 01

87 643 42 11

Wydzial.Edukacji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643 23 19

87 643 43 00

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

87 643 28 83

 

USC@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643 42 38

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik

87 643 86 22

87 643 42 11

Gospodarka.Komunalna@urzad.augustow.pl

Odpady komunalne

87 643 86 23

Ochrona Środowisko

87 643 86 24

Wycinka drzew/ ochrona zwierząt

87 643 86 24

Zieleń/ czystość

87 643 86 24

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

87 643 86 22

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

 

87 643 86 25

 

87 643 42 11

Anna.Kielich@urzad.augustow.pl

Referat Zamówień Publicznych

 

87 643 80 66

87 643 42 11

ZP@urzad.augustow.pl

Ważne informacje:

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 14:00 – 16:00

 

  • Kontakty dla organizacji pozarządowych składających wnioski o dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa: Michał Kotarski, tel. 87 643 80 52,

e-mail: michal.kotarski@urzad.augustow.pl, pracuje pon. – pt. w godz. 7.30 –15.30