Jesteś tutaj

Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie

  • ,,Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-065/18 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0299/18-00 zawartej 26 lipca 2019 r.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 2 w Augustowie. Do głównych zadań należy rozszerzenie oferty przedszkolnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne przedszkolaków, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK, organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.09.2021 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 198 756,57 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 188 321,85 zł.