Jesteś tutaj

Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku

  • ,,Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0024/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0024/19-00 zawartej 20 grudnia 2019.

Celem projektu jest termomodernizacja, przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 o klatkę schodową. Dodatkowo wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz przebudowie ulegną tarasy przylegające do budynku przedszkola.

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku, roboty demontażowe i montażowe instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe instalacji ciepła technologicznego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoż, wentylacji i klimatyzacji, prace dotyczące instalacji elektrycznej, modernizację węzła cieplnego, zakup sprzętu, wyposażenia, adaptację strychu, rozbudowę budynku o zewnętrzną klatkę schodową, budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku.

Ponadto w ramach projektu założono wydatki na nadzór inwestorski, promocję i dokumentację techniczną.

Planowany okres realizacji projektu: 13.03.2018 r. - 13.11.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 5 525 839,60 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 319 076,79 zł

GALERIA