Jesteś tutaj

Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie

 

,,Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie"

Samorząd Augustowa od 20.10.2016 r. realizował projekt pt. „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt miał na celu poprawę sytuacji gospodarczej i warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw na terenie Augustowa poprzez uzbrojenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg krajowych: DK61 i DK8. 

W ramach realizacji projektu Gmina Miasto Augustów uzbroiła niemal 20 ha gruntów brutto, wyposażając je w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. 

Wartość inwestycji to 5 574 867,01 zł, z czego 5 283 182,48 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu została zakończona. Gmina Miasto Augustów otrzymała refundację poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

GALERIA