Jesteś tutaj

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie” realizowany przez Gminę Miasto Augustów

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie” realizowany przez Gminę Miasto Augustów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III  Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

 

Projekt zakłada montaż wyświetlacza prędkości w celu uspokojenia ruchu na newralgicznym odcinku drogi, przy przejściu dla pieszych na ulicy Mazurskiej w Augustowie.

 

Dodatkowo w ramach zadania zostanie zakupiony:

  1. Symulator roweru i symulator przejścia dla pieszych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Augustowie, ul. Rajgrodzka 1 w Augustowie,
  2. Miasteczko Mobilne – kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie wchodzącej w skład w Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Augustowie,
  3. Miasteczko Mobilne – kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie wchodzącej w skład w Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie.

 

Wartość projektu 197 105,31 zł, w tym dofinansowanie 167 539,51 zł.