Jesteś tutaj

Słoneczna Szósteczka

  • ,,Słoneczna Szósteczka”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.01-20-0134/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0134/16-00 zawartej 7 lutego 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycielek w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w/w kompetencji.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 171 409,87 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 145 698,37 zł.