Jesteś tutaj

Zakup schodołazów

Projekt realizowany na podstawie Umowy nr 5/2021 z dnia 23.08.2021 r. o realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B zawartej pomiędzy: Powiatem Augustowskim a Gminą Miasto Augustów.

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujących zadań:

  1. „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Zespołu Szkolono-Przedszkolnego nr 2 w Augustowie poprzez zakup schodołazu”,

  2. „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie poprzez zakup schodołazu”.

Wartość projektu: 18 980,00 zł

Dofinansowanie PFRON: 10 439,00 zł

GALERIA