Jesteś tutaj

Budowa zaplecza Ośrodka Sportów Wodnych – bazy kajakarzy w Augustowie

 

 

,,Budowa zaplecza Ośrodka Sportów Wodnych – bazy kajakarzy w Augustowie"

Projekt był realizowany w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017 w ramach umowy nr 2017/0371/0382/SubA/DIS/S zawartej 15 listopada 2017 r.

W dniu 10.01.2018 r. została podpisana Umowa Nr 35/WI/2017 z Wykonawcą robót budowlanych, natomiast na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Umowa Nr 3/WI/2018 została podpisana 24.01.2018 r. Umowy dotyczące zadania inwestycyjnego ,,Budowa zaplecza Ośrodka Sportów Wodnych – bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą w Augustowie” zostały zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 589804-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 597025-N-2017 (Nadzór inwestorski).

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano budowę obiektu specjalistycznego, spełniającego standardy międzynarodowe. Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji przystani kajakowej, a w szczególności: 1. Budowa budynku głównego z pomieszczeniami. 2. Plac manewrowy w sąsiedztwie magazynu. 3. Dojazd do projektowanego Ośrodka Sportów Wodnych – budynku Bazy Kajakarzy wraz dodatkowym parkingiem. 4. Zakup niezbędnego wyposażenia sportowego.

Ogółem wydatki na realizację zadania:  5 723 051,45 zł z czego kwota dofinansowania: 1 300 000,00 zł.