Jesteś tutaj

Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, na podstawie Umowy nr 00039-6523.2-SW1010034/19/20 zawartej 27 marca 2020 r.

Projekt wpisuje się w cel LSR, czyli zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

 

Cel operacji:

Budowa infrastruktury turystycznej (budynku toalet ogólnodostępnych) oraz promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i obszaru LSR poprzez druk materiałów informacyjno- promocyjnych.

 

Budowa budynku toalet ogólnodostępnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą przy miejskiej plaży w Augustowie przyczyni się do zwiększenia komfortu mieszkańców Augustowa oraz turystów wypoczywających w mieście, a także wszystkich osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych odbywających się w amfiteatrze miejskim. Wydawnictwa niekomercyjne (mapy, foldery) powstałe i dystrybuowane w trakcie trwania projektu zapewnią bezpłatny dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji turystycznych.

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2020 r.

 

Ogółem wydatki na realizację projektu: 289 690,24 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 185 023,00 zł.

 

 

Trwałe efekty realizacji operacji:

 

Przedmiotem operacji była budowa infrastruktury turystycznej- budynku toalet ogólnodostępnych- przy Molo Radiowej trójki w Augustowie, działka 10/4 obręb 4 oraz promocja Pojezierza Augustowskiego poprzez druk materiałów niekomercyjnych promocyjnych.

1. Umowę na roboty budowlane nr 6/I/2019 podpisano dnia 02.04.2019 r. Zakres rzeczowy prac obejmował:

1.      Roboty budowlane: posadowienie; konstrukcja; podłoża pod posadzki i ściany działowe, tynki;  ściany i dach; stolarka; roboty wykończeniowe.

2.      Roboty zewnętrzne

3.      Instalacje zasilające doziemne

4.      Instalacje budynku

5.      Odgromówka

6.      Instalacje zewnętrzne: przyłącze wodociągowe; kanalizacja sanitarna zewnętrzna.

7.      Instalacje wewnętrzne: instalacja wodociągowa; instalacja kanalizacyjna; wyposażenie toalet.

8.      Prace dodatkowe: roboty dodatkowe stolarka, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjne

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 28.06.2019 r. zakres rzeczowy został wykonany.

 

2. Wykonano druk materiałów niekomercyjnych promocyjnych- map, folderów, ulotek, promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe rybołówstwa, atrakcje turystyczne, obszar LSR

 

Ulotka turystyczna – Z wędką na Pojezierzu Augustowskim 10000 szt.;

Ulotka turystyczna – Spacerkiem po Augustowie 10000 szt.;

Ulotka turystyczna – Rowerem przez Pojezierze Augustowskie 10000 szt.;

Ulotka turystyczna – Kajakiem przez Pojezierze Augustowskie 10000 szt.;

Folder promocyjny 20 rzeczy, które warto zrobić w Augustowie 20000 szt.;

Ulotka Atrakcje Suwalszczyzny i Pojezierza Augustowskiego 40000 szt.;

Mapa turystyczna Pojezierze Augustowskie 10000 szt.;

informator turystyczny „Z biegiem Kanału Augustowskiego” 2000 szt.

 

Materiały dostępne są w Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 19.

 

 

GALERIA