Jesteś tutaj

Modernizacja bulwarów wraz z przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie

Modernizacja bulwarów wraz z przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie

Zagospodarowanie terenów położonych pomiędzy ulicą Portową a rzeką Netta w Augustowie.

Zadanie obejmuje stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu wzdłuż Bulwaru Nauczycielstwa Polskiego w Augustowie.

 

 

Dofinansowano z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 2 mln zł.

Termin realizacji: kwiecień- grudzień 2022 r.