Jesteś tutaj

Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie

  • ,,Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0022/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0022/19-00 zawartej 20 grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zmarginalizowanego obszaru Miasta Augustów poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Augustowie. W ramach projektu zaplanowano prace budowlane, wyposażenie, nadzór inspektora.

Planowany okres realizacji projektu: 20.12.2019 r. - 31.08.2021 r.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 6 163 033,53 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 712 862,52 zł, w tym:

dofinansowanie z budżetu państwa: 589 107,81 zł

EFRR: 4 123 754,71 zł

 

GALERIA