NAJBARDZIEJ PRZYDATNE

AKTUALNOŚCI

18/06/2024
Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr I/12/24 z dnia 7 maja 2024 r., art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
18/06/2024
Święto młodych na augustowskiej plaży miejskiej już w najbliższy piątek. Przed nami czwarta edycja Augustów Summer Start, czyli koncertu na rozpoczęcie wakacji. W tym roku na naszej scenie wystapią Tymek, Fukaj i PRO8L3M. Miasto Augustów realizuje imprezę we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską i augustowską młodzieżą.
14/06/2024
Augustowską Kartę Turysty będą mogli otrzymać wszyscy turyści, którzy korzystając z augustowskiej bazy noclegowej uiszczą opłatę uzdrowiskową lub miejscową za co najmniej 3 dni z góry. Po okazaniu potwierdzenia wniesionej opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej w Informacji Turystycznej turysta otrzyma Augustowską Kartę Turysty, która uprawnia go do szeregu zniżek u Partnerów projektu podczas pobytu w Augustowie w terminie, na jaki z góry wniesiona została opłata uzdrowiskowa lub miejscowa.
13/06/2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby inicjatyw służących ochronie środowiska, a programy wsparcia realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku możemy zasadniczo podzielić na dwie grupy: które są skierowane do osób fizycznych oraz te, które są skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i osób prawnych.
13/06/2024
Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024
13/06/2024
Ulica Arnikowa w planach zagospodarowania przestrzennego znajduje się od lat. Dotychczas spora jej część istniała jednak tylko na papierze. Miasto Augustów pozyskało środki na budowę, której realizacja usprawni komunikację na Wypustach i zmniejszy powstające okresowo zatory. Część mieszkańców obawia się ruchu na nowej ulicy przy ich domach. Podczas konsultacji wyjaśniono, że inwestycję można porównać z wieloma osiedlowymi ulicami wybudowanymi dotychczas przez miasto. Dzięki budowie ruch się usprawni, ale nie będzie przesadnie uciążliwy. Nowa droga będzie jednopasmowa. Obok niej powstanie ścieżka rowerowa, chodnik oraz nowe nasadzenia zieleni.









PRZYDATNE LINKI

internet.gov.pl
Czyste Powietrze
Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP
Transmisja sesji RM w Augustowie
System Informacji Przestrzennej
E-USŁUGI
Wniosek o dowód osobisty przez internet
Powszechny Spis Rolny 2020
e-budownictwo
Dzielnicowi
Stacja monitorowania jakości powietrza