Jesteś tutaj

Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0533/21 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0533/21 zawartej 29 lipca 2021 r.

Głównym celem projektu jest poprawa aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Augustowa, poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej – budynku pełniącego funkcję Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów. Dodatkowo utworzenie infrastruktury społecznej przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego osób starszych.

Centrum będzie ośrodkiem przeznaczonym dla osób starszych w wieku 60+, zapewniającym aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz zawodowej. W ramach prowadzonej działalności Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów będzie oferowało usługi:

  • edukacyjne;
  • kulturalno-oświatowe;
  • aktywności ruchowej (sportowo-rekreacyjne);
  • aktywizujące społecznie i zawodowo.

Okres rzeczowej realizacji projektu to IV kwartał 2021 - III kwartał 2023 r.

Wartość kwalifikowalna projektu – 1 236 254,84 zł

Kwota dotacji – 571 396,98 zł

GALERIA