Maluch +

,,Maluch +"

Zadanie zrealizowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ,,Maluch+"2018 1b.

W ramach zadania zaplanowano modernizację Żłobka Nr 1 przy ul. Kilińskiego 6 w Augustowie celem dostosowania istniejącego budynku i niezbędnej infrastruktury do utworzenia nowych miejsc. Planowane efekty rzeczowe inwestycji: modernizacja budynku żłobka, dostosowanie wnętrza budynku, zakup wyposażenia meblowego, zakup pomocy dydaktycznych zostały zrealizowane.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 539 539,70 zł, z czego kwota dofinansowania: 326 235,00 zł.

 

GALERIA