Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej

 

Środki przeznaczone na dotację dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej na przebudowę i rozbudowę tzw. Domu parafialnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Augustowa.

Planowany zakres prac obejmuje nakłady konieczne zgodne z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, między innymi: wzmocnienie posadowienia budynku, wykonanie izolacji ścian, położenie szalówki drewnianej, odnowienie ścian, odnowienie stropu drewnianego, wymianie pokrycia dachowego, odnowienie okien i drzwi, wykonanie izolacji, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji.

Inwestycja ma na celu poprawę techniczną i funkcjonalną zabytku.

Realizacja inwestycji wpłynie na integrację społeczności lokalnej oraz umożliwi organizację spotkań i wydarzeń wspólnotowych. Budynek będzie spełniał funkcję administracyjną, kulturalną i mieszkalną.

Dofinasowanie (w PLN): 1 350 440,00 zł

 

 

GALERIA