Jesteś tutaj

GOSPODARKA LEŚNA

Wykonywaniem zadań związanych z gospodarką leśną zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym:
  • sporządzanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego,
  • wykonywanie zadań w zakresie pielęgnacji lasu,
  • sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem i sprzedażą drewna,
  • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie leśnictwa,
  • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania lasem komunalnym.