Jesteś tutaj

Augustów dla bioróżnorodności

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.06.03.00-20-0033/23 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0033/23 zawartej 31 lipca 2023 r.

Głównym celem projektu jest zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Miasta Augustowa oraz zapewnienie warunków do ochrony i rozwoju bioróżnorodności.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wielopiętrowe nasadzenia rodzimych gatunków roślin, nasadzenia dojrzałych drzew, utworzenie łąk kwietnych, parku linearnego nad Kanałem Bystrym, multimedialną ścieżkę edukacyjną, montaż budek lęgowych, domków dla jeży, schronów dla nietoperzy, hoteli dla owadów i karmników dla ptaków.

 

Okres realizacji planowanych działań: 31.07.2023 -15.12.2023.

 

Ogółem wydatki na realizację zadania: 539 919,00 zł, z czego kwota dofinansowania:  458 931,15 zł.

 

 

GALERIA