Jesteś tutaj

Zmiana granic i obszarów jednostek pomocniczych

Burmistrz Miasta Augustowa

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych w terminie od 29 września 2022 r. do 5 października 2022 r. (poprzedzonych akcją informacyjną trwającą od 15 września 2022 r. do 28 września 2022 r.), dotyczących zmiany granic i obszarów jednostek pomocniczych Miasta Augustów, nie wpłynęły wnioski, uwagi lub opinie.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

         


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w terminie od 29 września 2022 r. do 5 października 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic i obszarów jednostek pomocniczych Miasta Augustów.

Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną, trwającą od 15 września 2022 r. do 28 września 2022 r.

 

Konsultacje przeprowadza się poprzez składanie, uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje.planowanie@urzad.augustow.pl, w dniach od 29 września 2022 r. do 5 października 2022 r.

Projekt zmiany granic i obszarów jednostek pomocniczych oraz formularze konsultacyjne będą dostępne od 15 września 2022 r. do 5 października 2022 r. (projekt zmiany wyłącznie do wglądu) w Biurze Obsługi Klienta oraz Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (pok. 312) Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Miasta Augustów (https://bip.um.augustow.pl - zakładka „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, dalej „Rok 2022”; www.urzad.augustow.pl. - zakładka „Dla mieszkańca”, dalej „KONSULTACJE SPOŁECZNE”, dalej „Zmiana granic i obszarów jednostek pomocniczych”).

Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej zostaną uwzględnione, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.

 

projekt_zmiany_część_graficzna

projekt_zmiany_część_opisowa

formularz_konsultacyjny

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski