Jesteś tutaj

NGO - DOTACJE

Dotacje na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa, o które wnioskować mogą organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2024, przyznawane są zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 340/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 7 grudnia 2023 r.
 
Poniżej publikujemy najważniejsze materiały dotyczące składania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa, czyli:
  • Regulamin przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na rok 2024;
  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego;
  • Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert publikowane są na bieżąco w BIP UM Augustów oraz w dziale Aktualności.
 
Kontakt dla organizacji pozarządowych składających wnioski o dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa:
 
Anna Kryńska
 
tel. 87 643 80 65
 
 
Urząd Miejski w Augustowie
 
ul. Młyńska 35.

LINKI