Jesteś tutaj

Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie

  • ,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0108/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0108/16-00 zawartej 4 października 2017 r.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym miasta Augustów poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej, która umożliwi jego adaptację na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich: poprawę stanu technicznego, warunków użytkowania, obniżenie kosztów funkcjonowania budynku użyteczności publicznej, efektywne wykorzystanie energii cieplnej, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, spadek emisji CO2, odzysk energii/ciepła z usuwanego powietrza z wykorzystaniem systemu rekuperacji; wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Augustowa.

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe poprzez zrealizowanie działań zaplanowanych w ramach projektu: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów poddasza, podłogi na gruncie, modernizację systemu CO, systemu CWU, systemu wentylacji z rekuperacją, systemu oświetlenia wbudowanego oraz zastosowanie OZE – instalacji fotowoltaicznej.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 3 519 225,93 zł, z czego kwota dofinansowania: 2 154 653,00 zł.

GALERIA

,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie
,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie
,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie