Jesteś tutaj

URZĘDOWE

02/04/2024
W kwietniu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: Badanie budżetów gospodarstw domowych Badanie aktywności ekonomicznej ludności Kondycja gospodarstw domowych (2-11.04) Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (2-22.04) Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych Europejskie badanie warunków życia ludności (od 22.04)  
26/03/2024
Przypominamy, że we wtorek 2 kwietnia 2024 roku upływa termin płatności opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty przekształceniowej za 2024 rok. Wpłat należy dokonywać: na numer rachunku 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220.
12/03/2024
Przypominamy, że w piątek 15 marca 2024r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za I ratę 2024r.
06/03/2024
W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: Badanie budżetów gospodarstw domowych Badanie aktywności ekonomicznej ludności Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03) 
26/02/2024
BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres od 15.04.2024 r. do 15.09.2024 r.: 1) stanowisko Nr 1 o pow. 100, 00 m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych (po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń). 2) stanowisko Nr 2  o pow. 100,00 m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych (po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).