Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Działka nr 3438/2 o pow.1810 m kw. przy ul. 3 Maja 19, 19A

Nr działki: 3438/2

Powierzchnia: 1810 m2

Położenie: ul. 3 Maja 19, 19A

Opis działki: Zabudowana - budynki: mieszkalno-usługowy, mieszkalny, gospodarczy

Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkalnej  i mieszkalno-usługowej

Infrastruktura techniczna: Sieć wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa

Najbliższe otoczenie: Zabudowa handlowo-usługowa, mieszkalno-usługowa, obiekty usług nieuciążliwych, handlowe, użyteczności publicznej, kościół 

Dostępność komunikacyjna: Droga publiczna - ul. 3 Maja - droga utwardzona główna

Forma i termin zbycia: Sprzedaż termin nieustalony

Galeria: