Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Nieruchomości na sprzedaż

Tereny inwestycyjne przy ul. Wojska Polskiego

Nr działki: 717/16, 717/18, 717/19, 717/20, 717/26, 717/28, 717/29, 717/31, 1979, 1980

Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej

Położenie

Nazwa lokalizacji: Augustów, ul. Turystyczna (były zakład silikatowy)

Działki nr: 4005/27, 4005/28, 4005/29, 4005/30, 4005/32, 4005/35, 4005/36, 4005/37, 4005/38

Miasto/Gmina: Gmina Miasto Augustów

Powiat: augustowski

Województwo: podlaskie

Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą

Położenie

Nazwa lokalizacji: Augustów, teren przy ul. Nad Nettą (działka nr 2842/2)

Miasto/Gmina: Gmina Miasto Augustów

Powiat: augustowski

Województwo: podlaskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 8,5889 ha

Kształt działki: Nieregularny

Możliwość powiększenia terenu (krótki opis): Brak

Działka nr 3438/2 o pow.1810 m kw. przy ul. 3 Maja 19, 19A

Nr działki: 3438/2

Powierzchnia: 1810 m2

Położenie: ul. 3 Maja 19, 19A

Opis działki: Zabudowana - budynki: mieszkalno-usługowy, mieszkalny, gospodarczy

Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkalnej  i mieszkalno-usługowej

Infrastruktura techniczna: Sieć wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa